เบียร์แคมป์

ขอบคุณทุก ๆ คน ที่ให้การสนับสนุนบาร์แคมป์เป็นอย่างดีตลอดมาและวันนี้ เราได้มีกิจการรมที่น่าสนใจที่สืบเนื่องจากบาร์แคมป์ คือ “เบียร์แคมป์”

เบียร์แคมป์ สืบเนื่องต่อจากบาร์แคมป์ ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ต่าง ๆ ตามหัวข้อที่น่าสนใจ โดยเบียร์แคมป์จะจัดในเย็นวันพุธทุก ๆ 2 สัปดาห์ ถ้าคุณมีข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่สนใจ สามารถส่งอีเมลล์หาเราได้ หรือตามข้อมูลที่อยู่ข้างล่างนี้

เราประกาศที่บาร์แคมป์เชียงใหม่ Google Group, Twitter, Facebook, และ Google Plus พบกันที่เบียร์แคมป์!

เบียร์แคมป์ไฮไลท์

Open Street Maps
Jan 23 2013
S
ang Dee

Last of the year, 30+ people
Dec 19 2012
Click@Nimman

Setting up shop, online stores
Nov 21 2012
Sang Dee