ที่ไหน เมื่อไหร่

บาร์แคมป์
  • วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
  • 09:00 น. – 17:00 น.
  • จัดที่ Punspace Wiang Kaew
ปาร์ตี้หลังงาน ร่วมกับงาน CODE IN THE DARK
  • วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
  • 18:00
  • จัดที่ CUBE No.7 (แผนที่)

แผนที่

จุดจอดรถ